לקריאה בקובץ PDF 

הרכבי ועדות המועצה 2019: 

ועדה מקומית לתכנון ובניה  
ראש רשות -יו"ר דימי אפרצב
חבר מועצה שרון  רואס
חבר מועצה לילך ליבוביץ
חבר מועצה שרון לבקוביץ
חבר מועצה אלי מרדכי
חבר מועצה אנה גרוסמן
חבר מועצה טניה ביגון
חבר מועצה שימי נמימי
ועדת הנהלה וכספים  
ראש רשות- יו"ר דימי אפרצב
חבר מועצה שרון רואס
חבר מועצה שרון לבקוביץ
חבר מועצה לילך ליבוביץ
חבר מועצה אנה גרוסמן
ועדת מל"ח וועדת ביטחון  
ראש רשות-יו"ר דימי אפרצב
נציג ציבור יעקב דרורי
נציג ציבור טניה ביגון
נציג ציבור איציק בן מויאל
נציג ציבור בני נפתלי
נציג ציבור אלי דיין
נציגי רשות שתמנה המועצה יוסי עם שלם
ועדה לאיכות הסביבה  
חבר מועצה- יו"ר אלי מרדכי
חבר מועצה שרון לבקוביץ
חבר מועצה לילך ליבוביץ
חבר מועצה אנה גרוסמן
נציג ציבור אורי דביר
נציג ציבור מימון רואס
נציג ציבור עמיר דהן
נציג ציבור אלי דיין
נציג ציבור מאיר גיגי
נציג ציבור דניאל טישאור
נציג ציבור אלי דנון
נציג ציבור אלכסנדר לויטס
נציג ציבור מיכאל פירווט
נציג ציבור רמי דאודי
ועדה לענייני ביקורת  
חבר מועצה יו"ר- יוני גרוסמן
חבר מועצה שימי נמימי
חבר מועצה אלי מרדכי
ועדת הנחות  
חבר מועצה יו"ר- אלי מרדכי
חבר מועצה לילך ליבוביץ
חבר מועצה אנה גרוסמן
גזבר או מי שהוסמך על ידו  
מנהלת מחלקת רווחה או מי שהוסמך על ידו  
היועמ"ש או עו"ד מטעמו או מטעם המועצה  
ועדת חינוך  
חבר מועצה יו"ר- יוני גרוסמן
חבר מועצה שרון לבקוביץ
חבר מועצה שימי נמימי
חבר מועצה שרון רואס
נציג ציבור שני חן
נציג ציבור פרח חיון
נציג ציבור איתן בר דרור
נציג ציבור אביטל שכטר
נציג ציבור יעל זרגרי
נציג ציבור שקד בוים
נציג ציבור אילן דפרוש
נציג ציבור נועה אברהם
נציג ציבור עידו לוי
נציג ציבור שלומי דבס
ועדה למאבק בנגע הסמים ולמיגור האלימות  
ראש רשות-יו"ר דימי אפרצב
חבר מועצה אנה גרוסמן
חבר מועצה לילך ליבוביץ
מנהל אגף רווחה  
מנהל מחלקת חינוך  
מנהל בית ספר  
מנכ"ל  
נציג ציבור מירב נמר
קב"ט  
יועץ לענייני אזרחים ותיקים  
נציג משטרה  
פיקוח  
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית  
עו"ד - יו"ר יו"ר עו"ד נועה אברהם
נציג ציבור אלי מעוז
נציג ציבור מאיר מוניץ
נציג ציבור  
נציג ציבור  
ועדה לקליטת עליה  
חבר מועצה- יו"ר אנה גרוסמן
חבר מועצה דימי אפרצב
חבר מועצה שרון לבקוביץ
חבר מועצה אלי מרדכי
נציג ציבור סרגי קרסנר
נציג ציבור שושנה בן יעקב
נציג ציבור עדה למברט
נציג ציבור חיים לוי
נציג ציבור טניה ביגון
נציג ציבור מאורינה פטרונשנקו
נציג ציבור אביבה טייקש
ועדת מכרזים  
חבר מועצה יו"ר- אלי מרדכי
חבר מועצה אנה גרוסמן
חבר מועצה יוני גרוסמן
חבר מועצה שרון לבקוביץ
חבר מועצה לילך ליבוביץ
ועדת רכש ובלאי  
חברי מועצה ו/או עובדי רשות  שרון לבקוביץ
גזבר או מי שהוסמך על ידו  
מנהלת רכש  
   
ועדת תמיכות  
מנכ"ל / נציגו מקרב עובדי הרשות  
גזבר או נציגו  
יועמ"ש או נציגו  
   
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור  
חבר מועצה דימי אפרצב
נציג ציבור דני בן דויד
נציג ציבור עטרה קציר
בן משפחה  
בן משפחה  
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים  
מנכ"ל או נציגו שהינו עובד  
גזבר או נציגו שעובד הרשות  
יועמ"ש  
מהנדס  
אחראי על תחום הנכסים ברשות  
ועדת תמרור/ תחבורה  
ראש המועצה דימי אפרצב
משקיף שימי נמימי
מהנדס  
נציג משטרה  
נציג תחבורה