הנחיות משרד הבריאות מעודכנות לתאריך 25.3.2020:

general isolation -5.pdf (2).pdf

דיווח עצמי על בידוד בית - https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il

דיווח על הפרת צו בידוד ביתי - https://survey.gov.il/he/quarantineviolation

דיווח עצמי על בידוד בית מגע עם חולה מאומת - https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il

לינק להוראות משרד הבריאות - https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/