יש לקיים תפילות בבתים וללא התקבצויות

אין לקיים חתונות והתקהלויות

מכתב מהרב.pdf