להלן מבני המועצה הנגישים:

1. מבנה המועmה המקומית קצרין

2. מבנה המחלקה לשירותים חברתיים 

3. מבנה הספרייה העירונית

4. אולם  תרבות.

5. אולם ספורט במרכז איתן.

6.בית הקשיש ברחוב חמת.

7. מכון לחקר הגולן.

8.קרית חינוך- אולם ספורט.

9. פארק קצרין העתיקה.

10. גן מיקולוב.

11. מרכז מסחרי קצרין.