חיפוש חיפוש
search

אות המתנדב

טופס הגשת מועמדות לקבלת אות המתנדב לשנת 2018

*על המועמד/ת להיות תושב/ת קצרין. *הטופס ימולא עבור כל מועמד/ת בנפרד. *עבור קבוצת מועמדים יצוינו פרטי נציג הקבוצה ותצורף רשימת כל חברי הקבוצה כולל כתובתם ומספר הטלפון. *ניתן להוסיף דפי מידע או כל חומר אחר הנוגע למועמד ולפעולותיו.
  • פרטי המועמד/הגוף:

  • פרטים על פעילות ההתנדבות:

  • קריטריונים להמלצה תיאור עבודת המועמד

  • פרטי הממליץ

קרא עוד